mStore
STÄNG

Gratis standardfrakt vid köp över 2000 kr 🚚

Visar priser med moms
background1

Våra utbildare

 Våra utbildare är alla Apple Professional Learning Specialists och kan hjälpa dig med att få den där insikten som underbygger och förbättrar dina undervisningsmetoder. Läs mer om våra utbildare nedan eller hör deras presentationer på Youtube.

Vi tror på en skola där glädje och kreativitet råder. Med digitala enheter i klassrummet får eleverna chansen att gå från att läsa och lyssna till att upptäcka, utforska och förundras.
Då kommer lärandet till liv i ljud, rörelse och beröring. En passion för lärande helt enkelt. 

Med hjälp av resurser för lärare och personlig support kan du undervisa i alla ämnen – från läsning till kodning – på ett sätt som verkligen går in hos eleverna. Läs mer om Apple i utbildning eller kontakta oss så berättar vi för dig om hur vi kan få din undervisning att nå nya nivåer.

Mia Hasselblad

Mia Hasselblad

Mia Hasselblad är certifierad Apple Professional Learning Specialist samt Apple Distinguished Educator. Dessa två certifieringar visar att Mia har mycket goda kunskaper inom Apples pedagogiska funktioner. Hon är också legitimerad SO-lärare och IT-pedagog och driver den digitala utvecklingen framåt på Nya Elementar i Stockholm.

2018 blev Mia utsedd till "Årets lärare" för hennes digitala utvecklingsarbete. Som lärare arbetar Mia ofta med verkliga case och lägger stor vikt vid meningsfullhet i undervisningen. Mias fokus på ett värdeskapande lärande gör att eleverna får en högre kunskapsutveckling och att de i större utsträckning når sina kunskapsmål.

Mia arbetar även med alternativa redovisningsformer, både för att få en individanpassad undervisning men också för att hon anser att det får eleverna engagerade i sin egen undervisning. Vid workshops och föreläsningar med Mia får du med dig verktyg och idéer som du kan applicera direkt i din undervisning eller verksamhet.

 

Fredrik Söderlund

Fredrik Söderlund

Fredrik är förskollärare och specialpedagog. Han är certifierad APLS (Apple Professional Learning Specialist) Utökad "Mentorskap & Coachning" samt "Skräddarsydda kurser” och Apple Teacher.

Han arbetar idag som utvecklare för digitaliseringen i förskoleverksamheten i Västerås, föreläser och genomför Workshops flera gånger varje vecka i sitt uppdrag. Fredrik är en populär inspirationsföreläsare på förskolor och event runt om i landet och är en av framgångsfaktorerna till varför Västerås förskolor idag är i framkant.

Hans bakgrund som förskollärare ger en legitimitet till det han pratar om. Fredrik kan förskolan och deras läroplan, hans exempel är på riktigt. Han möter dagligen de olika utmaningar och de pedagogiska möjligheterna som förskolan står inför och han har även varit Skolverkets referensperson i framtagandet av den reviderade delen i läroplanen kring digitalisering.

Våra förskolor går vi nu från planeringskultur till reflektionskultur. Detta ger konsekvenser och möjligheter för pedagoger och verksamheten och Sveriges förskolor är nu uppe i ett förändringsarbete. Ett kontinuerligt arbete med iPad ger oss härliga möjligheter i detta arbete. Alltid med pedagogiken och didaktiken i fokus. I den pedagogiska dokumentationen och i den systematiska kvalitetsutvecklingen.

 

Belmina Omerhodzic

Belmina Omerhodzic

Belmina är legitimerad lärare och undervisar SO, engelska och svenska som andraspråk i åk 7-9 på Stenkulaskolan i Malmö. Lärmiljön på skolan består bland annat av moderniserade klassrum och en till en iPads.

Belmina är certifierad Apple Distinguished Educator, vilket tilldelas lärare som har uppvisat erfarenhet och färdigheter inom Apples produktsvit samt tillämpat produkterna på ett innovativt sätt i klassrummet. Belmina har flera års erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg i klassrummet och har sett goda resultat samt högt engagemang hos eleverna. 

Med hjälp av de digitala verktygen har Belmina lyckats skapa en högre inkludering och måluppfyllelse genom att individanpassa lärandet utifrån behoven som finns i klassrummet.

På skolan har Belmina skapat och driver en grupp som heter iPals, vars syfte är att elever själva ska sprida kunskap och erfarenheter av digitala verktyg och därigenom höja användningen och den digitala kompetensen på skolan.

I undervisningen så använder Belmina sig av iPaden som en accelerator för att engagera alla elever genom att skapa meningsfulla lektioner som bidrar till ett fördjupat och betydelsefullt lärande. Hon ämnar att skapa engagerande och verklighetsförankrade uppgifter för eleverna.

Simon Melin

Simon Melin är certifierad Apple Professional Learning Specialist. Med grunden som förskollärare är Simon även pedagogisk utvecklare inom digitalisering för Helsingborgs stad. Utöver det kan han titulera sig som föreläsare, författare, innovatör och inspiratör inom förskola och digitalisering. Simon har arbetat med förskolans digitalisering i nästan 10 år. Det har varit tillsammans med andra pedagoger i workshops, både med och utan barn, men även för att se exempel på hur den pedagogiska användningen kan se ut. Simons fokus har alltid varit att lyfta fram de förmågor och kunskaper som barnen kan utveckla utifrån digitaliseringens möjligheter.

En stor drivkraft i Simons arbete är att bidra till likvärdigheten inom förskolan. Detta gör han på olika sätt genom att hålla föreläsningar, ta emot studiebesök och hålla i workshops. Simon har även varit medförfattare till en bok om undervisning i förskolan samt medverkat i radioprogram om digital kompetens.

Simons största styrka är att identifiera möjligheterna med digitala verktyg och använda dessa på innovativa och kreativa sätt. På så sätt optimeras barnens lärande och digitaliseringen fungerar som en accelerator i deras utveckling.

 

Anders Randler

Ulrika Jonson

Ulrika Jonson, certifierad Apple Professional Learning Specialist, arbetar med IT och lärande i Södertälje kommun. Som specialpedagog i grunden är hennes drivkraft att arbeta för ett likvärdigt och tillgängligt lärande.

 

Katharina Kulle

Katharina Kulle

Katharina är certifierad APLS (Apple Professional Learning Specialist) Utökad "Mentorskap & Coachning" samt "Skräddarsydda kurser” och Apple Teacher.

Katharina är lågstadielärare med mer än 30 års erfarenhet av undervisning. Hon har under flera år jobbat för den digitala utvecklingen i den pedagogiska verksamheten för att skapa ett meningsfullt och engagerat lärande. Jobbar mycket för integrering samt olika sätt att lära och har med hjälp av digitala verktyg sett en positiv utveckling och möjlighet av detta.

Under flera år har hon undervisat enligt ASL-metoden men också plockat godbitar från de olika modeller och metoder hon mött under mina år i den pedagogiska verksamheten. Det är viktigt att vara öppen och flexibel i undervisningen, att ta hitta lösningar som passar de olika behoven som finns i en undervisningsgrupp.

Genom sitt sätt att arbeta var Katharina även delaktig i Skolverkets kompetens-utvecklingsmaterial Matematiklyftet ”Matematik med IKT”. Katharina är öppen för utveckling av olika modeller och digitala resurser som fungerar i vardags-situationer och ger ett inkluderande klassrum. Att låta elever lyckas i sitt lärande och sin utveckling.