mStore
STÄNG
background1

Våra utbildare

Vi tror på en skola där glädje och kreativitet råder. Det handlar om att skapa fler aha-upplevelser. Med digitalenheter i klassrummet får eleverna chansen att gå från att läsa och lyssna till att upptäcka, utforska och förundras. Då kommer lärandet till liv i ljud, rörelse och beröring. 

Med hjälp av resurser för lärare, tips från kollegor och personlig support kan du undervisa i alla ämnen – från läsning till kodning – på ett sätt som verkligen går in hos eleverna.

Våra utbildare är alla Apple Professional Learning Specialists och kan hjälpa dig med att få den där insikten som underbygger och förbättrar dina undervisningsmetoder.

Då kommer de där magiska aha-upplevelserna mycket oftare. För alla.

Läs mer om Apple i Utbildning eller kontakta oss så vi kan berätta för dig om hur vi kan göra din undervisning bättre.

Patrick Aspling

Patrick Aspling

Patrick är APLS, Apple Professional Learning Specialist – Utökad "Mentorskap & Coachning" samt "Skräddarsydda kurser”, Apple Teacher, Google Certified Educator: Level 1 & 2.

Patrick är utbildad lärare åk 4-9 ma/no men har arbetat som IT-pedagog i Umeå Kommun sedan 2003. Hans arbetsuppgifter är verksamhetsutveckling, fortbildning av lärare och skolledare samt att implementera IT i den dagliga pedagogiska verksamheten.

Han har lång erfarenhet av att arbeta med skolutvecklingsfrågor och har arbetat med IT i skolan sedan 1997. Patricks styrkor är att han till vardags arbetar med barn/elever, pedagoger och skolledare i verksamheter från förskola upp till åk 9. Han arbetar mycket med medieproduktion som pedagogiskt verktyg. Enkelheten att idag spela in film, ljud och bild ger läraren fler verktyg i sin pedagogiska verktygslåda som gör det lättare att nå fler elever, göra undervisningen roligare och mer effektiv. Patrick arbetar med Mac, PC och iPad, GSuite och O365. 

 

Kristina Björn

Kristina Björn

Kristina är certifierad APLS med inriktning ledarskap.

Hon hör till pionjärerna kring skolans digitalisering och har arbetat med just ledarskap, lärande och digitalisering i olika roller sedan 2002.

Som IT-strateg och projektledare ansvarade Kristina exempelvis för Falkenbergs kommuns 1:1-satsning, ett banbrytande arbete som stått modell för många skolhuvudmän runt om i landet. I sin roll som Kvalitetschef på Tänk Om utvecklade hon ledarskapsutbildningar för rektorer och förstelärare samt tog fram ett digitalt verktyg för kvalitetsuppföljning kopplad till 1:1-satsningar.

Med gedigna erfarenheter och en grundskollärarutbildning som grund verkar Kristina sedan 2013 på konsultbasis som utbildare, processledare, rådgivare och föreläsare med digital transformation, strategiskt ledarskap, skolutveckling och upphandling som gemensamma nämnare. Bland uppdragsgivarna finns såväl kommunala och fristående skolhuvudmän som leverantörer.

Kristina utbildar också skolhuvudmän, i samverkan med LOU-expert Magnus Josephson, inom området upphandling för digital skola. Hösten 2017 gav hon ut boken ” Upphandling för utveckling - Digital skola från vision till verklighet” på Gleerups förlag.

 

Jonas Hällebrand

Jonas Hällebrand

Jonas är certifierad APLS, Apple Professional Learning Specialist – Utökad "Mentorskap & Coachning" samt "Skräddarsydda kurser".

Jonas arbetar i dag som undervisningsexpert hos MacSupport AB. Han är utbildad och certifierad lärare i matematik, biologi, fysik, kemi och teknik 3-9. Under 20 år jobbade han som IKT-pedagog, IT-ansvarig och som IT-strateg i Lunds kommun.

Jonas menar att det skall vara roligt att lära. Digitalisering är katalysatorn som rätt använd kan lyfta skolsverige till nya nivåer. Han brinner för skolutveckling och ett livslångt lärande.

 

Jonas Svensson

Jonas Svensson

Jonas är certifierad APLS, Apple Professional Learning Specialist – Utökad "Mentorskap & Coachning" samt "Skräddarsydda kurser".

Han arbetar som IKT-pedagog inom Högasten/Råå skolområde i Helsingborg. Inom området finns en f-9 skola och en f-5 skola. Skolorna arbetar i en-en miljö med antingen Chromebooks eller Ipad. De använder sig av GAFE, Unikum och Skola 24. Jonas är legitimerad lärare i Sv/SO och idrott åk 1-7.

I uppgiften som IKT-pedagog ingår att vara ett pedagogiskt stöd till elever, lärare och skolledning i allt som involverar teknik och system. Syftet med rollen är att eleverna ska nå högre måluppfyllelse med hjälp av IKT. I hans uppgift ingår också att skräddarsy kompetensutveckling antingen till enskilda pedagoger, arbetslag eller hela skolan.

"Jag gillar att identifiera och lösa problem och mitt motto är att det finns inga genvägar till det perfekta. I hela mitt liv har jag varit intresserad av att utveckla och förbättra allt och alla. Jag är väldigt intresserad av allt som har med teknik och pedagogik att göra och eftersom det hela tiden dyker upp nya rön och olika tekniska lösningar så lever jag just nu min dröm. På senare tid har jag börjat arbeta mer med lärmiljöer både de fysiska men även de digitala och detta är ett område som verkligen kan utvecklas och förbättras. Mitt mål är att alltid överföra kunskap, sprida energi och skapa förutsättningar så att ni kan utveckla er kreativitet. Om vi inte träffas live kommer vi säkert att stöta på varandra i något socialt media såsom Twitter eller Facebook."

Anders Randler

Anders Randler

Anders är certifierad APLS, Apple Professional Learning Specialist – Utökad "Mentorskap & Coachning" samt "Skräddarsydda kurser” och håller föreläsningar och workshops runt om i Sverige. Han är också en av få svenska Apple Distinguished Educator.

Anders Randler är förstelärare i matematik/IT och IKT-utvecklare på Wisbygymnasiet. Utöver det föreläser han i matematik på Campus Gotland(UU).

Anders fokus i undervisningen är att hjälpa sina elever att inse det vackra och enkla i matematik och programmering. På senare tid har han fokuserat allt mer på programmering och arbetar detta läsår med programmering/App-tillverkning med sina elever samt fortbildning av matematiklärare inom just programmering. Det dagliga arbetet på skolan växlas med föreläsningar och seminarier som ADE/APLS, även där med visst fokus på matematik och programmering.

 

Anna Oldner Bengtsson

Anna Oldner Bengtsson

Anna är certifierad APLS, Apple Professional Learning Specialist – Utökad "Mentorskap & Coachning" samt "Skräddarsydda kurser”

Anna jobbar som lärare i svenska och medie-kommunikation, temaledare gymnasiearbete, gruppledare, samtalsledare BFL , VFU-handledare. Hon är förstelärare, sedan 2013, med specifikt ansvar för utveckling av IKT och BFL.

Anna vill rusta sina elever för en framtid vi inte vet hur den kommer att se ut. Men en sak är säker: Den kommer att vara digital och kräva kommunikation, kreativitet och ett kritiskt förhållningssätt.

 

Christer Holger

Christer Holger

Christer är certifierad APLS med inriktning ledarskap

Christer är grundare och verksamhetschef på Skapaskolan i Huddinge där man byggt verksamheten från grunden utifrån de möjligheter som digitaliseringen innebär. Christer har också varit verksam inom Edtech där han har arbetat med att stötta läs- och skrivutveckling med hjälp av artificiell intelligens. Christer är en erfaren föreläsare, konsult och projektledare som hjälp hundratals skolledare från norr till söder men sin digitala transformation.

Under många år var Christer verksam som utbildare med inriktning mot ledare inom Tänk OM. Han har mångårig erfarenhet i att utbilda rektor och skolverksamma ledare.

 

Jesper Levallius

Jesper Levallius

Jesper är certifierad Apple Professional Learning Specialist – Utökad "Mentorskap & Coachning" samt "Skräddarsydda kurser”, Apple Teacher, Google Certified Educator: Level 1 & 2. Han är också en Apple Distinguished Educator.

Jespers mål är att få använda sina kunskaper och erfarenheter tillsammans med modern teknik för att skapa en inspirerande och lärande miljö. Han är en mycket entusiastisk, empatisk, mångsidig och humoristisk person med stor passion för att lära och att lära ut. Jesper vill fortsätta att utvecklas genom nya erfarenheter och utmaningar och ständigt utveckla nya arbetssätt i klassrummet genom att coacha pedagoger i deras dagliga arbete. Vid sidan om mitt uppdrag som lärare arbetar jag som konsult och förmedlar tjänster när det gäller både implementering av iPad enheter, Chromebook och övrig IT utrustning samt hur dessa kan användas både pedagogiskt och administrativt.

Katharina Kulle

Katharina Kulle

Katharina är certifierad APLS (Apple Professional Learning Specialist) Utökad "Mentorskap & Coachning" samt "Skräddarsydda kurser” och Apple Teacher.

Katharina är lågstadielärare med mer än 30 års erfarenhet av undervisning. Hon har under flera år jobbat för den digitala utvecklingen i den pedagogiska verksamheten för att skapa ett meningsfullt och engagerat lärande. Jobbar mycket för integrering samt olika sätt att lära och har med hjälp av digitala verktyg sett en positiv utveckling och möjlighet av detta.

Under flera år har hon undervisat enligt ASL-metoden men också plockat godbitar från de olika modeller och metoder hon mött under mina år i den pedagogiska verksamheten. Det är viktigt att vara öppen och flexibel i undervisningen, att ta hitta lösningar som passar de olika behoven som finns i en undervisningsgrupp.

Genom sitt sätt att arbeta var Katharina även delaktig i Skolverkets kompetens-utvecklingsmaterial Matematiklyftet ”Matematik med IKT”. Katharina är öppen för utveckling av olika modeller och digitala resurser som fungerar i vardags-situationer och ger ett inkluderande klassrum. Att låta elever lyckas i sitt lärande och sin utveckling.

Fredrik Söderlund

Fredrik Söderlund

Fredrik är förskollärare och specialpedagog. Han är certifierad APLS (Apple Professional Learning Specialist) Utökad "Mentorskap & Coachning" samt "Skräddarsydda kurser” och Apple Teacher.

Han arbetar idag som utvecklare för digitaliseringen i förskoleverksamheten i Västerås, föreläser och genomför Workshops flera gånger varje vecka i sitt uppdrag. Fredrik är en populär inspirationsföreläsare på förskolor och event runt om i landet och är en av framgångsfaktorerna till varför Västerås förskolor idag är i framkant.

Hans bakgrund som förskollärare ger en legitimitet till det han pratar om. Fredrik kan förskolan och deras läroplan, hans exempel är på riktigt. Han möter dagligen de olika utmaningar och de pedagogiska möjligheterna som förskolan står inför och han har även varit Skolverkets referensperson i framtagandet av den reviderade delen i läroplanen kring digitalisering.

Våra förskolor går vi nu från planeringskultur till reflektionskultur. Detta ger konsekvenser och möjligheter för pedagoger och verksamheten och Sveriges förskolor är nu uppe i ett förändringsarbete. Ett kontinuerligt arbete med iPad ger oss härliga möjligheter i detta arbete. Alltid med pedagogiken och didaktiken i fokus. I den pedagogiska dokumentationen och i den systematiska kvalitetsutvecklingen.