mStore
STÄNG

Gratis standardfrakt vid köp över 2 000 kr 🚚

Visar priser med moms
background1

Nulägesanalys – vägen
framåt för din skola.

För att kunna åstadkomma en så framgångsrik digitaliseringsplan som möjligt på sin skola underlättar det att göra en nulägesanalys. Våra specialister har lång erfarenhet av detta och hjälper gärna till. Varje skola är unik, därför skräddarsyr vi alla analyser. Med hjärtat i klassrummet.

 

Jonas: så går en nulägesanalys till.

Jonas, du utför nulägesanalyser på skolor runtom i Sverige för att kartlägga skolornas sätt att arbeta med sina digitala enheter och hur de använder sina nuvarande system , kan du berätta hur en nulägesanalys går till?

Processen inleds med att jag har ett förmöte med skolledningen där jag berättar hur en nulägesanalys går till och vad skolan kan får ut av resultatet. Själva nulägesanalysen handlar om att jag gör intervjuer med skolledningen, pedagoger och elever. Jag är intresserad av att förstå hur skolan använder sina digitala enheter och system och då med eleven i fokus. Dagen då intervjuerna genomförs inleds med att jag först träffar rektorn och därefter pedagoger och elever för sig uppdelat efter skolans olika stadier. Dagen avslutas med att jag återigen träffar skolledningen för att stämma av och kanske ställa några kompletterade frågor. När intervjuerna är klara skapar jag en rapport som jag sedan använder i min återkoppling med skolledningen. Rapporten fokuserar på vision, kultur, kompetens, team, skolgemenskap och mätning och bygger på boken "Viktiga delar i ett ledarskap". I rapporten har jag identifierat områden som vi vet är viktiga för att en skolan ska lyckas med arbetat med digitala enheter och där finns även åtgärder för att skolan ska utvecklas.

Vilka frågeställningar brukar tas upp under nulägesanalysen?

Många frågor handlar om hur skolledningen arbetar för att leda digitaliseringen, frågorna till pedagoger och elever berör kreativitet och dagligt användande. Vi samtalar också om undervisningsflödet mellan lärare och elev kopplat till information, feedback och användarvänlighet.

Vilka resultat är det som nulägesanalysen syftar till att uppnå?

Många skolor har gjort stora investeringar i digitala enheter och system och mitt uppdrag är att våra kunder ska få så hög verkningsgrad per investerad krona som möjligt. Det är viktigt att skolledningen och personalen vet vad det finns för möjligheter och att eleverna får använda sina enheter för att kunna nå sin fulla potential. En fråga jag ofta får när jag talar med skolledningen är: Hur får jag med fler på tåget? För mig handlar det om likvärdighet, att alla elever ska ha samma möjlighet oavsett vilken pedagog som ansvarar för undervisningen i klassrummet. Genom att göra en nulägesanslys så ökar möjligheten att identifiera vilka åtgärder som behövs och i vilken ordning dessa behöver sättas in.

Hur lång tid brukar det ta innan man ser ett resultat?

Det brukar normalt sett ta en termin upp till ett läsår innan man kan se en tydlig effekt. Allt handlar om att skolledningen och personalen vågar satsa och tro på att skolan går att utvecklas. När vi väl har genomfört några skräddarsydda Apple Professional Learning-sessioner så brukar det hända saker i klassrummen. Fler och fler pedagoger vågar prova på och skolledningen kan luta sig tillbaka på den utvecklingsplan som vi har hjälp dem att skapa.


Jonas Svensson, utbildningsspecialist på C&C.

 

Vad är fördelen med att göra en nulägesanalys?

Det är att du som rektor får en gedigen helhetsbild över den digitala situationen på skolan. Rapporten du får av oss blir ett redskap och en vägvisare att ta till i det fortsatta utvecklingsarbetet. Vi finns med och kan skapa en utvecklingsplan med åtgärder som vi vet kommer få effekt samt finnas med som ett stöd för skolledningen genom hela processen.