mStore
STÄNG
background1

Smidig och snabb service - hos marknadens största servicenät!

Genom åren har MacSupport Education tillsammans med kunder byggt upp och finslipat vår service. Det har resulterat i en snabb och smidig, rikstäckande tjänst. På samtliga orter där MacSupport Education finns representerade har MacSupport Education auktoriserade servicetekniker som kan reparera Apple-produkter.

Hur fungerar det?

Det servicekoncept MacSupport Education har byggt upp och hårdtestat med kunder, fungerar mycket väl. Systemet tillåter oss att dra nytta av MacSupports rikstäckande servicekapacitet. På samtliga 11 orter där MacSupport finns representerade har vi Apple-certifierade tekniker. Med hjälp av speciella transportboxar kan service efter behov enkelt fördelas över landet. Ett och samma servicesystem, mService, används inom hela företaget, vilket innebär att samtliga serviceenheter agerar identiskt. Skolorna får ett service-id för varje påbörjat ärende och kan följa ärendets gång via en webbsida.

När en ny skola ska implementeras i servicekonceptet utses en  personlig kontaktperson hos MacSupport Education. Skolan får tillgång till en transportbox och utförlig information om hur hantering av service- och försäkringsärenden sker. Till detta används det administrativa verktyget mService. Beroende på var i Sverige skolan finns och vilken omfattning av service som kan komma att krävas, tas ett gemensamt beslut om hur transporter ska ske. I de fall skolan finns nära ett servicecenter, sker transporter enklast med bud alternativt inlämning. I de fall avståndet blir allt för stort, används Postnord företagspaket (eller liknande). Boxarna är byggda för att klara emballagekravet för alla typer av transporter. Normal servicetid är 2-3 arbetsdagar, från det att vår service-verkstad fått in enheten. Tillkommer gör eventuella transporttider från och till er.

Konceptet med personlig kontaktperson kommer speciellt till sin rätt i serviceprocessen, eftersom skolan snabbt kan utbildas i hur de administrativa rutinerna i mService fungerar. Detta sparar tid och gör hela processen smidig.

Välkommen till MacSupport Education!