mStore
STÄNG

Gratis standardfrakt vid köp över 2 000 kr 🚚

Visar priser med moms
background1

Så jobbar vi – läs om samarbetet med English School of Gothenburg.

För att kunna åstadkomma en så framgångsrik digitaliseringsplan som möjligt på sin skola underlättar det att göra en nulägesanalys. Här kan du läsa om skolor vi samarbetar med och hur de lyckats nå sina mål.

Jonas om utvecklingsarbetet
English School of Gothenburg.

“Vi vill att eleverna ska vara producenter i stället för konsumenter” detta har varit visionen som skolledningen och MacSupport Education arbetat utifrån när de planerat och genomfört olika insatser under drygt två års tid.

The English School of Gothenburg är en privat grundskola som ligger i Västra Frölunda och har verksamhet från förskola till årskurs nio. Skolans verksamhet utgår från den svenska läroplanen men merparten av undervisningen sker på engelska.

Samarbetet inleddes med att Jonas Svensson, utbildningsspecialist på MacSupport Education, gjorde en nulägesanalys av skolans verksamhet.

– Vid en nulägesanlys intervjuar jag skolledning, pedagoger och elever, dels för att bilda mig en uppfattning av skolans verksamhet, dels för att identifiera olika utvecklingsområden som vi sedan kan arbeta vidare med.

”Vi vill att eleverna ska vara producenter i stället för konsumenter” 

Efter nulägesanalysen skapade Jonas och skolledningen en skräddarsydd utvecklingsplan som sedan ligger till grund för de Apple Professional Learning-sessioner som MacSupport Education genomför på skolan.

– Vid senaste tillfället lossnade det rejält men det har tagit två år av hårt arbete. All utveckling tar tid. Men om man har ett gemensamt mål att arbeta mot och en tydligt utarbetad plan så ökar chanserna att lyckas betydligt, säger Jonas.

Skolledningen och pedagogerna har sett och upplevt hur de multimodala arbetssätten kan lyfta elever som normalt inte vågar ta för sig, de har fått andra möjligheter att visa sina kunskaper och fler får möjlighet att nå sin fulla potential.

Rektorn har vid ett flertal tillfällen lyft exempel där eleverna idag använder sina digitala enheter så att deras lärande förstärks – de har påbörjat sin resa att bli producenter i stället för bara konsumenter. Elevernas sätt att redovisa sin kunskap har förändrats och numera kan de använda flera funktioner för att lära sig och för att visa vad de kan. Framförallt har pedagogerna fått en större palett av verktyg att använda sig av när de ska möta sina olika elevers behov.

– Inledningsvis fanns kompetensen hos några enskilda personer och de var de som visade vägen. Idag är fler delaktiga och bidrar till skolans utveckling, vilket var ett av målen i utvecklingsplanen, tillägger Jonas.

Efter varje session med Apple Professional Learning återkopplar Jonas till skolledningen för att de hela tiden ska vara uppdaterade och få så bra beslutsunderlag som möjligt.

– Utvecklingsplanen är ett levande dokument som ständigt förändras och utvecklas. Ett led i att öka förståelsen bland lärare och pedagoger har varit workshops där de fått ikläda sig rollen som elever. De sitter ju redan på kunskapen men får utmana sig själva genom frågeställningen: Hur löser jag detta problem som elev?


Jonas Svensson, utbildningsspecialist på MacSupport Education.

 

En annan utmaning som alla skolor står inför är hur man ska arbeta med ChatGPT och andra AI-verktyg. Detta är något som inte fanns när utvecklingsplanen skapades men idag har det blivit en av de viktigaste frågorna som skolledningen vill ha hjälp med.

– Chat GPT är som ett avancerat Google som bland annat kan användas till att ta reda på saker. Ett sätt att komma runt problemet med ChatGPT är att eleverna får skapa multimodala redovisningar, säger Jonas.

En fråga som Jonas ofta får är: Hur ska pedagoger kunna bedöma en film som eleverna har gjort? Som svar på det menar han att lärarna ska betrakta skapandet av den multimodala redovisningen som en process för att lära sig – inte för att bedömas. När eleverna måste bearbeta faktamaterialet på ett multimodalt sätt tvingas de att omvandla kunskapen och göra om det till sitt eget.

– Fuska med av hjälp av Chat GPT blir svårare, avslutar Jonas.

Märkbara resultat efter nulägesanalysen
på English School of Gothenburg:

  • Fler elever har fått komma till tals och visa vad de faktiskt kan.
  • Eleverna får svårare att fuska – de måste prestera någonting själva.
  • Pedagogerna har blivit tryggare i sin användning av de digitala verktygen.
  • Ett förstärkt kollegialt lärande.
  • Skolledningen har fått fördjupad förståelse för hur de digitala verktygen kan användas och vet därför nu vad de kan och bör förvänta sig i sin verksamhet.