mStore
STÄNG

Välkommen på #passet2018!

10 april kl 16:00–19:00 (kvällen innan SETT)

Futuraskolan International i Stockholm

#passet arrangeras i år i samarbete med MacSupport och är ett forum för likasinnade - en plats för de som vill skapa den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare. Allt deltagande är gratis, ingen får ersättning och ingen betalar för att komma.

Keynote-talarna Abdul Chohan och Zainab Patel kommer att berätta om effekten av förstärkt verklighet (augmented reality, AR) i skolan The Olive Tree, Bolton, Storbritannien.

Med anledning av att programmering skall bli en obligatorisk del i svenska läroplanen senast hösten 2018, är det många som redan satt igång med både fortbildning och undervisning. Flera drivna pedagoger har redan genomgått introduktioner till programmering av olika slag och vill gå vidare. I sin föreläsning tar Anders Randler oss ett steg vidare och visar hur man kan skapa eget och anpassa befintligt material.

Fredrik Söderlund, Sara Bergström och Linda Bjällerstedt ger en upplevelse i hur deras dramaarbete skapar sammanhållning, gemenskap och förståelse i barngruppen och hur estetiska lärprocesser hjälper förskolorna att, på ett meningsfullt och lustfyllt sätt, uppnå målen i läroplanen.

Utöver dessa föreläsare kan du lyssna på 18 duktiga och intressanta talare.

#passet2018 går av stapeln 10 april 2018 kl. 16:00-19:30 på Futuraskolan International, Erik Dahlbergsgatan 60 i Stockholm (Gärdet).

Välkomna!
 

Anmäl dig här