mStore
STÄNG

Föreläsningar i monter L:23 på SETT 2018

 

Onsdag 11 april

10:00–11:40 Malin Broberg - Digitalt berättande med temat ”Vår framtidsvision”

Här får du inblick i hur du och dina elever kan arbeta med digitalt berättande inom olika medier såsom film, ljud och bild. Elever från Pops Academy och Stenkulaskolan, som aldrig tidigare träffats, samarbetar i ett projekt där de tillsammans beskriver sin framtidsvision.

Genom att använda Keynote, Padlet, iTunes U, Apple Klassrum, Clips, iMovie och Youtube samarbetar eleverna med sitt projekt på iPad och filmerna kommer att finnas på Youtube när de är klara. Där hittar ni även dokumentation av processen. Kom förbi montern och scanna av QR-koden till spellistan på Youtube och prata med eleverna.

Lektionen leds av Malin Broberg som är Apple Destinguished Educator, Apple Professional Learning Specialist och förstelärare i IKT på Pops Academy.

12:00–12:40 Kostas Papadopoulos - Statistik

Kostas Papadopoulos från Stenkulaskolan håller en lektion om statistik.

13:00–13:40 Ander Randler - Swift Prime Hunter

I vår alltmer digitaliserade värld är datasäkerhet och integritet mycket viktiga. För att skydda transaktioner och data använder vi kryptering. I princip all modern kryptering görs med RSA-kryptering som bygger på produkten av två stora primtal - heltalens atomer.

Under passet Prime Hunters guidar Anders Randler eleverna i hur man letar efter primtal med hjälp av programmering i Swift Playgrounds. I processen används en ca 2300 år gammal algoritm - Erathostenes primtalssåll.

14:00–14:40 Jesper Levallius - Beräkna värdet av Pi

Praktisk matematik med iPad som arbetsverktyg. Se hur apparna numbers och keynote kan integreras i ämnet matematik. Eleverna kommer att undersöka förhållandet mellan ytan på en cirkel och volymen för ett klot. Eleverna kommer även försöka beräkna fram värdet på Pi genom att mäta och använda numbers för att dokumentera resultatet.

15:00–15:40 Monica Smedbäck - Konst kan och skall vara ett fantastiskt inslag i skolan

Google Art Project har gjort de största museum och verk tillgängliga i våra klassrum genom Google Arts and Culture. Eleverna kan hitta tavlor, platser, skulpturer samt information om artister, epoker och historier.

Det behöver inte vara avancerat. Genom att använda Keynote kan eleverna enkelt sätta ihop presentationer och lära sig konsten av storytelling. De tränar på olika förmågor och kreativitet. Elverna kan även träna på att utrycka åsikter och visa sin emotionella intelligens.

Konst finns överallt och vi kan använda oss av all konst i världen genom våra iPads och Macs. Vi kan förvandla all undervisning till ett konstverk och en underbar inlärningserfarenhet.


Torsdag 12 april

09:00–09:40 Lotfi Heuman - Diskriminering av flickor

Lotfi Heuman kommer att hålla en lektion om diskriminering av flickor.

 

10:00–10:40 Daniel Gausel - Stenkulaskolans elever ger sig in i skoldebatten

Eleverna ska träna på sin kommunikativa förmåga genom att genomföra intervjuer samt förmedla ett budskap. Lektionen kommer att handla om hur eleverna med hjälp av en iPad och genom enkla tekniker på ett snabbt sätt kan uttrycka åsikter om svensk skola. Eleverna kommer att få träna på att genomföra en intervju samt göra en sammanställning av intervjun som ska spridas till besökarna av SETT 2018.

Eleverna kommer att intervjua varandra och skolmänniskor som besöker SETT. Intervjuerna ska dokumenteras med hjälp av kamerafunktionen i iPad. Utifrån tre frågor kommer eleverna att få ett underlag till att skapa ett inlägg i skoldebatten. Underlaget ska användas till att skapa ett slagfärdigt filmklipp på max 30 sekunder i appen Clips. Filmklippet ska sedan spridas på Instagram med hashtaggen #sett2018.

 

11:00–11:40 och 12:00–12.40 Huda Hammoud - A guide through the design cycle with focus on och prototyping (hålls på engelska)

The design cycle is introduced by Apple, through the iBook “Intro to App Development with Swift”, which aids and supplements students to design and prototype their own app by following the same process that professional app developers use.

In the prototyping state, students create a mockup of their apps using Apple Keynote; aside it from being a great presentation tool, it is a powerful tool for creating app mockups. Building a realistic user interface that can be tested, iterated, and re ned, is a very important state in the app development process before delving into coding. Students will learn how to customize the Keynote slides to reassemble iPhone/iPad screens and create interactive links between the Keynote slides, so that touch button pressed trigger events. Students will also utilize the Pop prototyping app and Apple Xcode storyboard.

This lesson will be held in English as Huda and her student work with the IB Curriculm.

 

13:00–13:40 Ander Randler - Swift Prime Hunter

I vår alltmer digitaliserade värld är datasäkerhet och integritet mycket viktiga.

För att skydda transaktioner och data använder vi kryptering. I princip all modern kryptering görs med RSA-kryptering som bygger på produkten av två stora primtal - heltalens atomer.

Under passet Swift Prime Hunter guidar Anders Randler eleverna i hur man letar efter primtal med hjälp av programmering i Swift Playgrounds. I processen används en ca 2300 år gammal algoritm - Erathostenes primtalssåll.

 

14:00–14:40 Monica Smedbäck - Konst kan och skall vara ett fantastiskt inslag i skolan

Google Art Project har gjort de största museum och verk tillgängliga i våra klassrum genom Google Arts and Culture. Eleverna kan hitta tavlor, platser, skulpturer samt information om artister, epoker och historier.

Det behöver inte vara avancerat. Genom att använda Keynote kan eleverna enkelt sätta ihop presentationer och lära sig konsten av storytelling. De tränar på olika förmågor och kreativitet. Elverna kan även träna på att utrycka åsikter och visa sin emotionella intelligens.

Konst finns överallt och vi kan använda oss av all konst i världen genom våra iPads och Macs. Vi kan förvandla all undervisning till ett konstverk och en underbar inlärningserfarenhet.

 

Jesper Levallius - Beräkna värdet av Pi

Praktisk matematik med iPad som arbetsverktyg. Se hur apparna Numbers och Keynote kan integreras i ämnet matematik. Eleverna kommer att undersöka förhållandet mellan ytan på en cirkel och volymen för ett klot. Eleverna kommer även försöka beräkna fram värdet på Pi genom att mäta och använda Numbers för att dokumentera resultatet.


Fredag 13 april

09:00–09:40 Jesper Levallius - Beräkna värdet av Pi

Praktisk matematik med iPad som arbetsverktyg. Se hur apparna numbers och keynote kan integreras i ämnet matematik. Eleverna kommer att undersöka förhållandet mellan ytan på en cirkel och volymen för ett klot. Eleverna kommer även försöka beräkna fram värdet på Pi genom att mäta och använda numbers för att dokumentera resultatet. 

 

10:00–10:40 Monica Smedbäck - Konst kan och skall vara ett fantastiskt inslag i skolan

Google Art Project har gjort de största museum och verk tillgängliga i våra klassrum genom Google Arts and Culture. Eleverna kan hitta tavlor, platser, skulpturer samt information om artister, epoker och historier. 

Det behöver inte vara avancerat. Genom att använda Keynote kan eleverna enkelt sätta ihop presentationer och lära sig konsten av storytelling. De tränar på olika förmågor och kreativitet. Elverna kan även träna på att utrycka åsikter och visa sin emotionella intelligens. 

Konst finns överallt och vi kan använda oss av all konst i världen genom våra iPads och Macs. Vi kan förvandla all undervisning till ett konstverk och en underbar inlärningserfarenhet.

 

11:00–11:40 Henrik Isaksson - Escape room

Du och dina klasskompisar är fast i ett rum. Enda vägen ut är att samarbeta och med hjälp av era kunskaper lösa uppgifter för att få fram koden som tar er ut.

Ett populärt begrepp idag är ”gameification”. Henrik kommer att visa hur du med hjälp av iPads, Keynote och Klassrum kan skapa detta i ditt klassrum och skapa engagemang, få eleverna att samarbeta och lära av varandra.

 

12:00–12.40 Ander Randler - Swift Prime Hunter

I vår alltmer digitaliserade värld är datasäkerhet och integritet mycket viktiga. 

För att skydda transaktioner och data använder vi kryptering. I princip all modern kryptering görs med RSA-kryptering som bygger på produkten av två stora primtal - heltalens atomer. 

Under passet Swift Prime Hunter guidar Anders Randler eleverna i hur man letar efter primtal med hjälp av programmering i Swift Playgrounds. I processen används en ca 2300 år gammal algoritm - Erathostenes primtalssåll.

 

13:00–13:40 Malin Broberg - Digitalt berättande med temat ”Vår framtidsvision”

Här får du inblick i hur du och dina elever kan arbeta med digitalt berättande inom olika medier såsom film, ljud och bild. Elever från Pops Academy och Stenkulaskolan, som aldrig tidigare träffats, samarbetar i ett projekt där de tillsammans beskriver sin framtidsvision. 

Genom att använda Keynote, Padlet, iTunes U, Apple Klassrum, Clips, iMovie och Youtube samarbetar eleverna med sitt projekt på iPad och filmerna kommer att finnas på Youtube när de är klara. Där hittar ni även dokumentation av processen. Kom förbi montern och scanna av QR-koden till spellistan på Youtube och prata med eleverna. 

Lektionen leds av Malin Broberg som är Apple Destinguished Educator, Apple Professional Learning Specialist och förstelärare i IKT på Pops Academy. 

 

14.00–14.40 Kostas Papadopoulos - Statistik

Kostas Papadopoulos från Stenkulaskolan håller en lektion om statistik.